Bestuursinfo

Standaard afbeelding: 

De nieuwe privacywetgeving

Beste leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Wellicht is het jullie bekend dat eind mei de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen wordt door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Roel Verberk ook in seizoen 2018-2019 hoofdtrainer bij DEV-Arcen

DEV-Arcen en Roel Verberk hebben overeenstemming bereikt om de huidige samenwerking ook in het voetbalseizoen 2018-2019 voort te zetten.
Beiden hebben dit besluit genomen nadat het bestuur de huidige gang van zaken heeft geëvalueerd met de spelers en leiding van de selectie.
Ook Roel heeft een goed gevoel bij de huidige samenwerking en wil deze graag continueren.

Terugblik seizoen 2016 - 2017

Beste leden, vrijwilligers en ouders van jeugdleden,

Het voetbalseizoen 2016-2017 zit er alweer op en de vakantie staat voor de deur. We kijken als bestuur met een tevreden gevoel terug op het afgelopen seizoen. Ons eerste team heeft zich kunnen handhaven in de 4e klasse. Dat is belangrijk voor onze vereniging. De 4e klasse is waar we thuis horen en waar ons jonge team zich kan ontwikkelen. De overige senioren teams hebben niet hoeven te vechten voor klasse behoud. DEV4 is kampioen geworden. Dat is een puike prestatie. En DEV3 is zeer verdienstelijk als tweede geëindigd.

Bericht m.b.t. voetballen op kunstgras

Het bestuur van DEV-Arcen vertrouwt op de deskundigheid van het RIVM. Het bestuur ziet het incidenteel voetballen op een kunstgrasveld met rubbergranulaat, wat inzake onze vereniging het geval is, niet als gevaarlijk voor de gezondheid van de leden en ziet voor de (jeugd)teams geen reden om wedstrijden op kunstgras te mijden. Uiteraard zal het bestuur de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend blijven volgen.
 
Guus Muijres,
Namens bestuur DEV-Arcen
 
Bericht van de KNVB:
 
Beste bestuurder,

Pagina's

Deel via de social media