Droomsessie 13 juni zeer geslaagd!

Wij, als beleidscommissie “samen naar de 100” zijn bijzonder verheugd dat ook de droomsessie, in navolging van de spiegelsessie, ontzettend veel informatie heeft opgeleverd.
Wij willen dan ook iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

Zonder iemand te kort te doen was het goed om te zien dat er veel jeugd aanwezig was tijdens de droomsessie, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Al onze dromen/wensen zullen de komende tijd gecategoriseerd, geanalyseerd en geprioritiseerd gaan worden.

Uiteraard zullen we jullie over elke belangrijke stap informeren via de verschillende media, in de eerste plaats via een nieuwsbrief die jullie binnen een week kunnen verwachten.

Deel via de social media