Nieuwe AED-buitenkast voor DEV-Arcen

De Hartstichting heeft DEV-Arcen in de gelegenheid gesteld om gratis een nieuwe AED-buitenkast te ontvangen.

DEV-Arcen voldeed aan de gestelde voorwaarden. Deze waren onder andere dat de AED-buitenkast buiten het sportpark moest hangen en daarmee toegankelijk voor iedere hulpverlener. Ook moest de AED in de kast aangesloten zijn op het oproepnetwerk dat na een melding hulpverleners oproept naar een reanimatie te gaan en hulp te verlenen of anders, eerst de AED halen en dan naar de reanimatielocatie gaan.

Hier voldeden wij dus aan.

Met medewerking van Stichting Hartslag Arcen-Lomm-Velden is de nieuwe buitenkast geplaatst. De kast is voorzien van verlichting en verwarming wat er voor zorgt dat de AED beter bewaart wordt en daarmee de inzet en levensduur van de AED ten goede komt.

DEV-Arcen dankt de Hartstichting voor hun gift. Verder dank aan Stichting Hartslag Arcen-Lomm-Velden voor de mooie samenwerking.

Dus niet vergeten DEV beschikt over een AED en deze hangt bij de hoofdingang aan de Lingsforterweg-zijde.

Bestuur DEV-Arcen

Deel via de social media