Spiegelsessie 20-april zeer geslaagd!

Door de grote belangstelling, betrokkenheid en interactie, kunnen we spreken van een bijzonder geslaagde spiegelsessie!
Niet alleen zijn tijdens deze bijeenkomst diverse reeds bestaande aandachts-/speerpunten bevestigd, ook zijn er diverse nieuwe aandachts-/speerpunten naar voren gekomen.
Werk aan de winkel dus voor ons als commissie “samen naar de 100”.

De uitgewerkte resultaten van deze spiegelsessie zullen we rond medio mei presenteren via de website, nieuwsbrief en facebook.

Commissie “samen naar de 100”

Deel via de social media