Toespraak Nieuwjaarsbijeenkomst

Toespraak Nieuwjaarsbijeenkomst - Guus Muijres - 5 januari 2018

Beste voetbalvrienden, beste DEV-ers,

Namens het bestuur van DEV-Arcen heet ik jullie van harte welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Ik vind het leuk dat jullie er zijn.

Allereerst wens ik jullie een gezond, gelukkig en sportief 2018 toe! Dit is wat we allemaal nodig hebben om de dingen te kunnen doen die we graag willen doen. We staan aan de start van een nieuw jaar en we zijn halverwege het seizoen. Het is een goed moment om even stil te staan bij onze vereniging, waar we nu staan en waar we naar toe willen. Ik zal het deze avond niet hebben over individuele teams, hun reilen en zeilen en de plaats op de ranglijst. Dit betekent overigens niet dat we niet trots zijn op alle teams, hun spelers en de begeleiding. Integendeel! Bravo! In deze toespraak zal ik focussen op drie kernzaken, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die de basis vormen van onze vereniging, namelijk:
 

- Voetbal
- Vrijwilligers
- Organisatie en faciliteiten.

Voetbal is waar het om gaat en de fundamenten daarvoor zijn vrijwilligers, een goede organisatie en goede faciliteiten.

Met betrekking tot alle drie de thema’s is onze leefwereld volop in beweging, vinden er vernieuwingen plaats én zijn er vernieuwingen nodig. Ons gemeenschappelijk doel is tenslotte een financieel gezonde en goed georganiseerde vereniging te blijven, op een goed onderhouden en veilig sportpark met een leuk clubgebouw, zodat jong en oud nu en in de toekomst er met plezier prestatief en recreatief kunnen en blijven voetballen, waarbij ouders, vrienden en bekenden graag komen kijken.

Inzake tot voetbal voor senioren zijn er op korte termijn weinig vernieuwingen qua spel en spelregels te verwachten. Er leven veel ideeën. Ik ben benieuwd of Marco van Basten succesvol zal worden met zaken zoals bijvoorbeeld shoot-outs (in plaats van een strafschoppenserie) en afschaffing van de buitenspelregel. Maar de voetbalwereld is zeer conservatief en wordt geleidt door ‘oude mannen’ en dat komt broodnodige vernieuwingen in het algemeen niet ten goede.

Nieuw bij DEV-Arcen is dat Bér Geurts en ik dit jaar een start gaan maken met wandelvoetbal. Ik heb het al vaker benoemd, maar dit jaar gaat het er van komen. Het biedt ouderen en bijvoorbeeld jongeren die niet meer mogen rennen vanwege een knieblessure, de gelegenheid om te voetballen. Het is overigens meer dan dat. Het is een mogelijkheid om gezellig samen buiten bezig te zijn en te bewegen. Bij steeds meer verenigingen in onze regio is men al actief op dit vlak.

Inzake jeugdvoetbal zijn dit seizoen al nieuwe spelvormen doorgevoerd voor de JO9 (F; 6x6) en zullen komend seizoen vergelijkbare veranderingen plaatsenvinden waarbij de JO10 (1e jr E) ook 6x6 gaat spelen en JO11 (2e jr E) / JO12 (1e jr D) over zullen stappen op 8x8.

Deze nieuwe spelvormen staan onder leiding van een spelbegeleider. Ook dat is nieuw.

Zoals al eerdergenoemd, vormen vrijwilligers het fundament van onze vereniging. Met alleen een bal en een sportpark kom je er niet. Op het thema vrijwilligers zal ik deze avond niet diep ingaan, daarvoor organiseren we op 13 April een speciale avond. Wel ik van deze plaats weer benoemen dat er op diverse fronten nog altijd vrijwilligers nodig zijn. Te denken valt aan de Jeugdcommissie (een secretaris en een coördinator voor de JO13 en JO15 en de meiden), maar ook aan voor bijvoorbeeld het clubhuis. Verder wil ik alle vrijwilligers bij deze alvast hartelijk danken voor hun steun en inzet in 2017 en hoop ik dat ze ons ook trouw blijven in 2018. Applaus.

A propos vrijwilligers. Op woensdag 17 januari is er een avond, georganiseerd door de SVArcen in samenwerking met de stichting Positief Coachen, voor alle vrijwilligers en met name diegenen die omgaan met de jeugd (trainers en leiders). Die avond begint met de humoristische voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’. Vervolgens wordt er met elkaar verder gepraat over het thema: ‘Hoe kunnen wij samen zorgen voor een cultuur waarin de prestaties verder verbeteren en onze club nog sterker wordt?’

Andere fundamenten van onze vereniging betreffen onze structuur en onze faciliteiten. Onze organisatie structuur, gebaseerd op diverse functionele zelfstandige commissies, zal vooralsnog niet veranderen. Maar indien gewenst en nodig, moeten we wel bereid zijn om deze en/of onze werkwijze aan te passen. Verdergaande samenwerking binnen het Arcense en/of met een andere voetbalvereniging kunnen we niet uitsluiten. In het kader van het te vernieuwen beleidsplan zal dit onderwerp uitgebreid ter sprake komen. Een concreet voorbeeld van samenwerking is om binnen SVArcen de ledenadministraties te bundelen in Sportlink.

Waar we momenteel als bestuur actief naar kijken, is verdergaande digitalisering om gemakkelijker, sneller en beter met alle leden te kunnen communiceren over wedstrijd gerelateerde zaken, maar bijvoorbeeld ook over activiteiten, nieuwtjes, contributie enz. Dat willen we doen via pakketten die Sportlink ons aanbiedt.

Verder zijn we met de gemeente in de slag over achterstallig onderhoude van het sportpark (denk daarbij bijvoorbeeld aan voetpaden, veldomheining en afrastering) en mogelijke verbeteringen zoals bijvoorbeeld LED-lampen als veldverlichting.

Tot slot iets over de plaats die we in de maatschappij innemen. We hebben al het keurmerk ‘Waardevolle Club’ (zie tegel met lieveheersbeestje) omdat we goed scoren qua normen en waarden. Daarbij is ‘Respect’ is het kernwoord. Verder hebben we recentelijk het KNVB ARAG Fairplay certificaat uitgereikt gekregen vanwege ons scheidsrechters beleid en is ons sportpark een Fairplay zone. We hebben het label Meerdanvoetbal omdat we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zijn nog actief met andere Venlosche verenigingen via Venloverbroedert.

In aanvulling hierop willen we als bestuur onze bijdrage leveren aan de ‘Rookvrije Generatie’, een initiatief van de Hartstichting, om sportclubs rookvrij te maken. Sporten en roken gaan niet samen. Voor jongeren is het moeilijk om sigaretten te weerstaan als anderen om hen heen roken. Roken is al taboe in het clubgebouw. Wij, het bestuur, willen dat ouders, trainers/leiders en supporters het goede voorbeeld geven aan de jeugd door tijdens wedstrijden van de jeugd het roken op ons sportpark achterwege te laten. 

Beste mensen, dat was het wat mij betreft. Er zijn nog zoveel dingen te zeggen omtrent onze vereniging, bijvoorbeeld dat de Beleidsplancommissie “Samen naar de 100” binnenkort met diverse commissies en leden om tafel gaat zitten over wat op de spiegel en droom sessies naar voren is gekomen op hun werkterrein. Maar het is voor nu goed geweest. Ik hoop dat het een gezellige avond wordt. Met daarbij nog een speciaal woord van dank aan Jan Derks en de activiteitencommissie voor de invulling van deze avond.

Straks, rond 21.30 uur, zetten we onze jubilarissen in de schijnwerpers.

Maar nu wil ik graag het glas heffen. Om samen met jullie te toosten op een gelukkig, gezond en sportief 2018. PROOST!!!

Guus Muijres

Deel via de social media