Toespraak vrijwilligersavond DEV-Arcen d.d. 14 April 2017

Geachte aanwezigen, beste vrijwilligers, bij deze heet ik jullie van harte welkom op deze vrijwilligersavond.

Deze avond is georganiseerd voor en door vrijwilligers om de vrijwilligers van DEV-Arcen te bedanken voor hun inzet en steun aan onze vereniging en haar leden in het seizoen 2016-2017. Deze avond benoemen we ook weer een ‘lid van verdienste’ en delen we weer een aanmoedigingsprijs uit.

We zijn een voetbalvereniging met 5 senioren teams en 12 jeugdteams. M.b.t. de jeugdteams werken we samen met DSO en IVO. Ieder weekend wordt er gevoetbald. Zoals afgelopen jaar al gezegd, dat gaat niet vanzelf. Het zou niet mogelijk zijn zonder jullie. Iedereen draagt bij op zijn eigen manier, met zijn eigen taak, groot of klein. Daarom deze woorden van dank, voor jullie allemaal. Daarom deze avond.

Vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. We merken met z’n allen dat het echter steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Het aantal niet opgevulde vacatures neemt toe. Bij alle commissies is wel een plek vacant. En dat is jammer. Dat zorgt voor extra druk bij de nog actieve vrijwilligers. Het betekend ook dat een aantal activiteiten niet meer uitgevoerd kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de jeugdtoernooien.

Het behouden en werven van vrijwilligers is een belangrijke taak voor alle leden. Ik heb daarom een verzoek: vertel over je vrijwilligerswerk en besmet gewoon de mensen rondom je met dat vrijwilligersvirus. Absoluut onschadelijk voor de gezondheid, maar essentieel voor een gezonde vereniging.

Om de aantrekkelijkheid van DEV-Arcen te verbeteren, met name voor vrijwilligers, en om de vereniging voor te bereiden voor de toekomst zal er nu actie ondernomen moeten worden. Het bestaande beleidsplan en de daaruit voort gekomen speerpunten zullen aangepast moeten worden aan de huidige tijd.

De eerste stap die we daarvoor gezet hebben is de vorming van de commissie “Samen naar de 100”.  Die commissie o.l.v. Ron Lamers heeft feitelijk iedereen die bij DEV betrokken is (incl. ouders van jeugdleden) uitgenodigd om, in twee sessies, samen eerst te bespreken en te definiëren wie we zijn, wat onze DNA is, wat ons kenmerkt en waar we trots op zijn etc. en vervolgens om in de tweede sessie samen te dromen over wat we zouden willen zijn, willen bereiken etc. De eerste bijeenkomst staat gepland voor donderdag 20 april a.s. in de MFA.

Het is ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk (verschillende) mensen meedoen aan deze bijeenkomsten. Dingen zullen anders moeten en daarover moeten we samen praten. DEV is tenslotte van ons allemaal en we hebben elkaar allemaal nodig. We moeten ook geen moeilijke discussies uit de weg gaan en keuzes durven te maken, bijvoorbeeld over de samenwerking met andere verenigingen, bijvoorbeeld met DSO of IVO, maar bijvoorbeeld ook in ons eigen dorp m.b.t. de Samenwerkende Verenigingen Arcen.

Tot slot, mensen moeten zich verbonden voelen, zich thuis voelen en zich gewaardeerd voelen bij DEV-Arcen.  En dat kunnen we bereiken door dat naar elkaar en naar anderen (buiten DEV) uit te spreken. Dit zal er ook toe bijdragen dat nieuwe mensen (jong en oud) vrijwilliger willen worden. Nieuwe mensen zijn continu nodig.

Lang genoeg gepraat. Het is tijd om feest te vieren. Tot slot nog een speciaal woord van dank voor de vrijwilligers-commissie, de activiteiten-commissie en de clubhuis-commissie die deze avond georganiseerd hebben.

Nogmaals allemaal bedankt en moge het een gezellige avond worden.

Guus Muijres

Namens het bestuur van DEV-Arcen

Deel via de social media